Specter för WooCommerce är ett plugin som ansluter din WooCommerce-butik till det webbaserade affärssystemet Specter. Kopplingen skickar över order, artiklar, kunder samt Klarna- och DIBS-information till Specter, tillbaka överförs lagersaldon och orderstatus. Det är med andra ord enkelt att koppla samman sitt Spectersystem med WooCommerce för en behagligare arbetsdag.

Vilka funktioner ingår?

WooCommerce till Specter

  • Export av samtliga produkter (som har ett artikelnummer) från WooCommerce till Specter. Om artikelnumret redan existerar i Specter skrivs produkten inte över utan lämnas orörd. Vid export av en nyskapad produkt i WooCommerce (som ej finns i Specter) skickas även lagersaldo till Specter.
  • Vid en ny order i WooCommerce skapas en ny order i Specter. Samtidigt utförs en kontroll av om kunden finns inlagd i Specter. Om den inte gör det så läggs den till i Specters kundregister.
  • Info om köp via DIBS och Klarna (transaktionsnummer) följer med i ordern från WooCommerce till Specter.

Specter till WooCommerce

  • Lagersaldorapportering. Lagersaldo är styrande i Specter. Lagersaldorapportering från Specter till WooCommerce aktiveras i pluginets inställningar.
  • Orderstatusrapportering. När orderstatus ändras i Specter så kan denna återspeglas per automatik i WooCommerce. Orderstatusrapportering från Specter till WooCommerce aktiveras i pluginets inställningar.

Pris och upplägg

1 500 kr i startavgift + 200 kr/månad exkl moms (betalas årsvis i förskott). Specters kostnader tillkommer och faktureras direkt från Specter. Kostnaden avses för användande per butik.

Kontakta oss för beställning och närmare info

2.00 SEK