Specter för WooCommerce är ett plugin som ansluter din WooCommerce-butik till det webbaserade affärssystemet Specter. Kopplingen skickar över order, artiklar, kunder samt Klarna- och DIBS-information till Specter, tillbaka överförs lagersaldon och orderstatus. Det är med andra ord enkelt att koppla samman sitt Spectersystem med WooCommerce för en behagligare arbetsdag.

Vilka funktioner ingår?


WooCommerce till Specter


Produktexport

Varje export behöver triggas manuellt i modulens inställningar.

 • Export av nya produkter (som har ett artikelnummer) från WooCommerce till Specter. Denna funktion används främst vid uppstart av ett Specter-konto och du vill flytta över befintliga produkter från din butik till Specter. Om artikelnumret redan existerar i Specter skrivs produkten inte över utan lämnas orörd. Vid export av en nyskapad produkt i WooCommerce (som ej finns i Specter) skickas även lagersaldo till Specter.
 • Export av samtliga produkter (som har ett artikelnummer) från WooCommerce till Specter. Om artikelnumret redan existerar i Specter uppdateras produktinformationen i Specter. Lagersaldot i Specter lämnas dock orört eftersom Specter är styrande vad det gäller lagersaldon.

Orderöverföring

Grundfunktion i modulen.

Vid en ny order i WooCommerce skapas en ny order i Specter. Samtidigt utförs en kontroll av om kunden finns inlagd i Specter. Om den inte gör det så läggs den till i Specters kundregister.

Automatiserade betaltransaktioner

Info om köp via DIBS och Klarna (transaktionsnummer) följer med i ordern från WooCommerce till Specter. Detta innebär att när du packar din order och markerar den som slutförd i Specter så dras beloppet från ett kortköp/aktiveras fakturan vid köp gjorda via DIBS och Klarna.

Produktsynkronisering

Valbar att aktivera eller inte.

Varje gång du skapar en ny produkt eller uppdaterar en befintlig produkt i WooCommerce skickas den informationen till Specter. Följande produktdata uppdateras:

 • Rubrik
 • Pris
 • Momsklass
 • Vikt
 • Webshop ID (parameter i Specter).
 • Stock Site ID (parameter i Specter).

 


Specter till WooCommerce


Lagersaldorapportering

Valbar att aktivera eller inte.
Lagersaldo är styrande i Specter. Lagersaldorapportering från Specter till WooCommerce aktiveras i pluginets inställningar.

Orderstatusrapportering 

Valbar att aktivera eller inte.
När orderstatus ändras i Specter så kan denna återspeglas per automatik i WooCommerce. Orderstatusrapportering från Specter till WooCommerce aktiveras i pluginets inställningar.

Produktsynkronisering

Valbar att aktivera eller inte.
Varje gång du uppdaterar en befintlig produkt i Specter (som även finns inlagd i din butik) skickas informationen till WooCommerce. Följande produktdata uppdateras:

 • Rubrik
 • Produktbeskrivning (om Specters funktion Publish in webshop är aktiverad hos Specter).
 • Kort produktbeskrivning (om Specters funktion Publish in webshop är aktiverad hos Specter).
 • Pris
 • Momsklass
 • Vikt

Flera WooCommerce-butiker med Specter?

Om du har flera webbutiker som du vill synka med ditt Specter-konto så har vår modul delvis stöd för detta.

 • För varje webbutik du ansluter till Specter behöver du en separat Webbshop-koppling hos dem (á 225 kr/mån). Hos oss betalar du 100 kr/mån för varje tillkommande butik.
 • Alla kunder och ordrar rapporteras in från respektive butik men uppdatering av orderstatus, lagersaldo och produktdata rapporteras endast tillbaka till en enda WooCommerce-butik.
 • Lagersaldosynkronisering mellan flera WooCommerce-butiker kan ordnas via pluginet WooCommerce Stock Synchronization från Pronamic. Orderstatusuppdatering och produktuppdateringar är dock något som det inte finns en lösning på för tillfället. Vi jobbar på detta.

Pris och upplägg

1 500 kr i startavgift + 200 kr/månad exkl moms (betalas årsvis i förskott). Specters kostnader tillkommer och faktureras direkt från Specter. Kostnaden avses för användande per butik.

Kontakta oss för beställning och närmare info.

750.00 SEK